Ken je klant

Customer Due Diligence

Sinds januari 2020 is de Wet ter voorkoming en financiering van terrorisme (Wwft) een stuk strenger geworden. Deze wet is opgemaakt om te voorkomen dat geld dat illegaal is verkregen legaal wordt waardoor de herkomst ervan niet meer te achterhalen is. Als ondernemer ben je vooral bezig met je producten en datgene wat voor jou belangrijk is. Je hebt er vaak geen idee van dat je onderneming kan worden misbruikt voor het witwassen van geld, fraude of het financieren van terrorisme, maar het gebeurt regelmatig. Daarom wordt je als ondernemer door deze wet verplicht om uit te zoeken met wie je zaken doet en om op te letten of er dubieuze acties plaatsvinden. Zo is Customer Due Diligence (CDD) in de bedrijfswereld van groot belang geworden.

Wat is Customer Due Deligence?

Customer Due Diligence wordt ook Know your customer (KYC). Letter betekent CDD gepaste zorgvuldigheid met andere woorden KYC “ken je klant”. Het gaat erom dat je je klanten kent of leert kennen. Vooral voor financiële dienstverleners zoals banken is het van groot belang dat zij hun klanten screenen en kijken of deze een risico vormen voor de integere beleidsvoering. Financiële instellingen worden nog steeds misbruikt en ondervinden bij het bestrijden ervan heel wat problemen. Wat het tegenwoordig ook moeilijk maakt om controles uit te voeren is de opkomst van de cryptovaluta, omdat banken geen zicht hebben op deze transacties.

Wat is het belang van Customer Due Deligence?

Naast het feit dat CDD belangrijk is om witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen en te vermijden dat jouw bedrijf daarvoor gebruikt wordt, is het CDD van belang, omdat je op die manier het vertrouwen in je bedrijf behoudt en je geen reputatieschade lijdt. Door met de verkeerde klanten zaken aan te gaan, breng je je bedrijf in de problemen en is het heel moeilijk moet je opnieuw een goede reputatie opbouwen.

Hoe kun je voldoen aan Customer Due Deligence?

Er zijn enkele stappen die je kunt nemen om te voldoen aan CDD. Ten eerste moet je uitzoeken of je onder de Wwft valt. Onder deze wet vallen banken, beleggingsinstellingen, financiële instellingen e.a. Je vindt hier uitleg over in artikel 1a, onder lid 6. Valt je bedrijf onder deze wet dan is het belangrijk dat je aan de hand van zijn ID je klant gaat verifiëren om te zien of het ook echt om een natuurlijke persoon gaat. Vervolgens moet je de UBO (Ultimate Beneficial Owner) de belanghebber van de rekening, opzoeken. Ga ook na of deze persoon op een zwarte lijst voorkomt en maak een risicoschatting. Leg alle stappen die je ondernomen hebt, vast in een dossier, zodat je dit bij controle door de Nederlandse Bank en het AFM (Autoriteit Financiële Markten)aan hen kunt voorleggen. Valt je iets ongewoons op, ongebruikelijke handelingen, dan ben je verplicht om dit te melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *