Lezingen in Zwolle

Lezingen Zwolle

Ben je op zoek naar lezingen om meer kennis op te doen over maatschappelijk relevante onderwerpen? In Zwolle worden er diverse lezingen gehouden waarbij je belangrijke maatschappelijk relevante kennis zult opdoen. De lezingen zijn bedoeld om mensen te helpen dus je zult er altijd handige handvaten uit halen die je kunt gebruiken in alledaagse situaties. Ervaringsdeskundigheid staat centraal in alle lezingen. Op deze manier wordt het onderwerp grijpbaar en kun je de opgedane kennis makkelijker ophalen wanneer je in een dergelijke situatie terecht komt.

 

Wat wordt er in de lezingen besproken?

De lezingen in Zwolle hebben verschillende onderwerpen die interessant voor je kunnen zijn. Globaal gezien zijn er drie hoofdonderwerpen waarin de lezingen worden ingedeeld. Zo worden er lezingen gehouden over ‘huiselijk geweld & narcisme’, ‘opvoeding & het ouderschap’ en ‘beperkende gedachten’. Deze onderwerpen worden op een professionele manier besproken en er wordt vanuit verschillende maatschappelijke niveaus naar het onderwerp gekeken.

 

Meer over de inhoud van de lezingen

Bij de lezingen over huiselijk ‘geweld & narcisme’ krijg je meer inzicht in wat jij zelf kan doen wanneer je een vermoeden hebt van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van machtsmisbruik binnen de huiselijke kring. Verschillende soorten van geweld kunnen worden gebruikt en er is altijd sprake van het misbruik maken van de machtsrelatie.

Tijdens de lezingen over ‘opvoeding & ouderschap’ wordt er ingegaan op pedagogische inzichten. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij wat de invloed is van het ouderschap op jouw leven. Verder komen er allerlei vormen van gedrag naar voren. Je zult uit deze lezing handvaten halen die jou in staat stellen om goede hulp en begeleiding te bieden.

Er wordt wel eens gezegd dat je gedachten jouw manier van leven bepalen. Na de lezing over ‘beperkende gedachten’ zul je ook tot inzicht komen dat dit wel degelijk waar is. Het lijkt soms zo simpel dat je negatieve gedachten maar even van je af moet schudden. Merk dat je dat je dit lastig vindt? Dan komt deze lezing op het juiste moment op jouw pad! Je kijkt straks met andere ogen naar je gedachten en leert omgaan met de tegenslagen van het leven.

 

Boek een lezing

Wil je meer informatie over de lezingen in Zwolle? Wil je meer weten over de verschillende onderwerpen die naar voren komen in de lezingen? Ben je benieuwd naar de lezingen? Informeer naar de mogelijkheden of boek een lezing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *